Trygghet och kaos

För många är trygghet högt prioriterat. För mig som träffar och föreläser för många som är intresserade av hemberedskap så är det en central fråga. Trygghet att ha gjort rätt förberedelser både i inköp av mat och utrustning. Trygghet att ha skaffat sig rätt kunskaper som första hjälpen, praktisk hemberedskap och överlevnadskunskaper. Att planera och tänka igenom alternativ för att möta samhällets alla kriser, både de stora som drabbar många och de personliga.

Även inom de mentala förberedelserna så pratar vi mycket om tryggheten i bra självkännedom, både gott självförtroende och självkänsla. Att anamma de gamla stoikernas tankesätt med att tänka igenom, eller simulera som jag själv använder, olika scenarion och tänka igenom våra handlingsalternativ. Bygga mental styrka.

Så för bästa trygghet borde vi kalkylera alla risker och sedan ta de åtgärder som krävs för att undvika dem, tryggaste jobbet och en lågmäld fritid? Men som du kanske vet skulle vi aldrig klara av det livet. Vi är nämligen neurologiskt utvecklade för att tempoväxla mellan trygghet och kaos. Eftersom status quo förr i tiden var det som gav en garanterad död. Utvecklades vi inte, skaffade ny kunskap och vidgade våra vyer överlevde vi inte vintern eller konkurrensen från andra.

Detta tar vi med oss idag även som moderna människor. Det är nämligen en skillnad mellan att känna sig trygg nog mentalt och kunskapsmässigt för att klara av och överleva livet, och att leva i en så trygg vardag att vi får lust att ta livet av oss. Så få inte ångest över att livet inte är 100% tryggt, det är det inte för någon och det är inte heller bra för dig. Ge dig ut i kaoset och öka din resiliens genom att uppleva saker som får dig att bli bättre förberedd för livet. Återvänd sedan hem till tryggheten igenom och fortsätt att öka din hemberedskap på ett sunt sätt.

Livet blir som bäst när vi får båda delar av trygghet och kaos.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *