Hemberedskap över en kopp te

Jag och Anette Staaf (www.svenssonprepper.se) har sedan ett par år tillbaka en podcast tillsammans som vi kallar ”Hemberedskap över en kopp te”. Den produceras av social media evangelist Martin ”Lyceum” Lindeskog (numera även författare https://teabooksketches.com/ ) som producerar och co-hostar ett flertal andra podcasts. Vi har nu även egen domän www.hemberedskap.se vilket vi blev glada över att kunna stjäla till oss när den förra ägaren inte betalat sin domänavgift. Än så länge länkar den direkt till Libsyn men på sikt kommer vi nog utveckla mer materiel på webbsidan.

Det startade som ett sätt att avlasta mellan våra föreläsningar där de första 5 avsnitten är en sammanfattning över de så kallade grundbehoven som är en plattform i vårt hemberedskapskoncept. Vi kan väl konstatera att det var våra första stapplande steg inom poddcasting och tyvärr är ljudkvalitén på dessa på den nivå att vi numera rekommenderar att gå på våra föreläsningar istället. Vi hade en produktionstanke som var att vi skulle spela in i olika miljöer för att inte binda oss till en studio och det drabbade ljudet. Men vi hittade vår rytm och började söka bättre miljöer för inspelningarna. Vi känner dock själva att vi aldrig kommer sträva efter studioljud då det skulle sätta för stora begränsningar i vår produktion.

Takten som vi producerat avsnitt i har gått upp och ner då vi hittills valt att spela in säsonger med en längre paus mellan dem för att kunna fokusera på andra projekt som tagit mycket tid. Vi går från och med avsnitt 18 in i en ny fas där vi släpper tanken på säsonger och försöker att spela in mer regelbundet. Vi strävar efter att bli lite mer personliga och att ni lyssnare skall få hänga med i vår utveckling både inom hemberedskap och livet i stort. Vi skall bjuda in lite gäster för att få deras syn på hemberedskap men även försöka skapa en del mer teoretiska faktaavsnitt där jag eller Anette går lite djupare in i ett ämne.

Vi finns på de flesta podcastspelare som Spotify, Itunes, Acast med mera men det går även att ladda ner avsnitten direkt på vårt Libsynkonto på http://hemberedskap.libsyn.com/ . De flesta avsnitt är mellan 30-40 minuter och lämpar sig för lyssning under kortare resor med kollektivtrafiken eller bilpendling. Så häng med och lyssna på våra funderingar kring hemberedskap och livet.

Målfokus

För lite mer än ett år sedan kom jag över en referens till boken De 4 disciplinerna för exekvering av Sean Covey. Jag beställde den och redan ett par kapitel in i boken var jag övertygad om att här var en enkel men kraftfull modell hur man får saker gjort. För att sammanfatta väldigt kort så växte Sean Covey upp med sin pappa Stephen Covey som skrivit boken 7 goda vanor och en av grundarna till FranklinCovey som lär företagsledare att använda tid mer effektivt. Stephen utvecklar i sin bok i stort en modell om Varför man bör göra saker. Vad Sean upptäckte när han började jobba som konsult är att de flesta företag mer funderar på Hur man skall få gjort saker.

Modellen 4DX har fyra grundläggande komponenter. Det första steget är att inse att om man har för många viktiga mål så kommer fokus att bli splittrat och risken är att man tappar flera av dem. Genom det stora nätverk som hans pappas företag byggt upp kunde han åka runt och analysera olika kunder och se hur de arbetare och vad resultatet blev. Han kunde se en tydlig trend att de företag som formulerade 2-3 viktiga mål för sin personal oftast också nådde dessa mål. Bland de företag som strävade efter 4-10 mål nådde man bara några enstaka. Bland de företag som hade 11-20 viktiga affärsmål som skulle uppnås kunde man inte se att något av dem till fullo nått ända fram.

Nästa steg är att hitta ledande mått på hur man skall nå dessa mål. Detta är handlingar och åtgärder som leder (är ledande) till att man kommer närmare målet. Alla som tränat någon sport vet att det är alla timmar av medvetna träningspass som leder till framgång. Oavsett hur tydligt mål en löpare kan ha med ett lopp och en otrolig motivation kommer det inte bli en bra tid om han inte också tränar flera gånger i veckan kontinuerligt över en längre tid. Ledande mått kan kännas som självklara men min erfarenhet är att detta är något de allra flesta har stora problem med att formulera och följa.

Det tredje steget är att visualisera utvecklingen och få någon slags måltavla som säger om man vinner eller inte. Här finns många digitala hjälpmedel nuförtiden eller den populära analoga Bullet Journaling med sina trackers. Jag har exempelvis skaffat ett träningsarmband som räknar steg, FitBit Charge 2. När jag synkar armbandet med min telefon så görs automatiskt en sammanställning varje vecka som e-postas till mig över om jag lyckats med mina ledande mått eller inte. Direkt feedback till mig i en trevlig grafisk översikt.

Sista steget är att följa upp och sätta ansvar och konsekvenser för om man når sina mål eller inte. På ett företag görs detta i avstämningsmöten men det kan kännas lite stelt i privatlivet. Jag ser att många gör små uppdateringar på Facebook eller Twitter och når då en större publik som också kan ställa frågor om redovisningen uteblir. Jag försöker att ha en aktiv dialog med min familj både när det gäller mina ekonomiska mål och mer privata som vikt och träning.

Under våren har jag haft ett tydligt fokus på framtiden då jag visste att mitt chefsuppdrag skulle upphöra i maj. Jag har lagt ner mycket tid på att förvalta min börsportfölj där mina ledande mått har varit att varje vecka läsa på om olika tekniska aspekter – oftast förklaringar på begrepp, att följa ett antal personer på finanstwitter och läsa deras bloggar, logga in på portföljerna varje dag och att varje månad summera utvecklingen och sätta målsättningar för kursköp och sälj. Jag har lyckats bra under våren och haft en genomsnittlig realiserad vinst på 23 924 kronor efter avgifter per månad januari – juni. Nu har jag bytt fokus på portföljen med så kallade långa mål och därför kommer jag att under resten av året passivt öka min portfölj genom att autospara i några fonder och låta mina 12 aktieinnehav ligga orörda. Det har gått otroligt bra på börsen för mig men det har också tagit otroligt mycket tid och det är tid som jag nu behöver byta fokus på.

Andra fokusområden som jag också släpper i samband med detta är att jag tillsammans med familjen skapat en framtidsplan och livsmission för de kommande 9 åren. Här har vi tillsammans gjort om en hel del i lägenheten både med möbler och förvaringsutrymme, och framför allt slängt mycket saker som vi bedömt inte längre fyller en viktig funktion dit vi är på väg. Jag har också lagt ner mycket tid på min kommande konsultverksamhet att utveckla affärsplaner för hur jag skall få inkomst. Detta då jag efter att ha suttit som chef på kontor i ett stort företag under ett år insett att det verkligen inte är hur jag vill tillbringa mitt liv. Summarum kan jag säga att det har blivit mycket tid i Excel.

Mitt nya målfokus har jag delat upp i två huvudområden jag kallar Producera och Rehabilitera. Producera handlar i stort om saker i min affärsidé som behöver förverkligas i form av texter, föreläsningsmateriel och marknadsföringsmateriel. Det kommer kräva många timmar framför datorn och jag har ett flertal ledande mått för detta som jag kanske utvecklar i ett framtida blogginlägg. Men i stort behöver jag lämna Excel och lägga mer fokus på Word och Powerpoint. Rehabilitera handlar om att väga upp den tiden jag kommer vara framför datorn för mitt förra kontorsjobb gjorde mig både tjock och stressad. Jag skall fortsätta jobba med FitBit och minst 15 000 steg varje dag. Jag skall regelbundet både löpträna och gå till gymmet som finns bara 4 minuters promenad från min lägenhet. Jag skall också arbeta med min stress där mina steg inom minimalismen skall fortsätta både med att rensa saker, komma ikapp med lite backloggar och framför allt under hösten nollkonsumtion på alla privata saker, kläder och nöjen. Jag kan göra detta tack vare att vårens ansträngningar redan resulterat i 4 uppdragsgivare under hösten som är tillräckligt för mina ekonomiska mål. Nu laddar jag för att kunna göra 2020 till ett riktigt superår!

Simulationer

Ett av de kraftfullaste verktygen jag använder mig av är simulationer. Att ta en kopp te och sätta sig och spela upp ett scenario kring ett problem eller utmaning man har framför sig. För mig är det som att skriva ett filmmanus och att jag spelade mycket rollspel och datorspel under min ungdom tror jag underlättar i mina simulationer. Jag ser situationen i mitt huvud och försöker fylla i med så mycket detaljer och möjliga händelser som möjligt. Detta generar i sin tur en stor mängd frågor och ”utifrån att”-möjligheter som jag oftast sätter mig framför datorn med. Jag kan sedan kolla väderprognoser, öppettider på affärer, vägbeskrivningar eller berättelser från andra som haft samma situation. Om det är längre fram i framtiden skapar jag också ett antal alternativa scenarion.

Under kompanibefälsskolan blev vi officerare hårt drillade i 3-stegs-metoden som var ett måste för alla bra ledare. Inte bara skulle man behärska vad som hände för stunden, och vad resultatet av det skulle kunna tänkas bli utan även ha i åtanke vad nästa steg efter det skulle kunna vara och förbereda både materiel och trupp för det. Denna modell återkommer i många delar inom modernt försvar. Till och med inom civilt försvar lärs nu IDA-metoden ut. Inledningsvis, Därefter och Avslutningsvis som ett sätt för personal inom offentlig verksamhet att kunna ge direktiv inom verksamheten. Både som befäl i det militära och stabschef inom civilt försvar försöker jag alltid tillämpa dessa metoder. Det ger en större förutsägbarhet hos personalen och mitt motto (som jag stulit ifrån en stängd föreläsning vi hade med Jan Jörnmark) är ”Förutsägbarhet ger säkerhet” ”och trygghet” (mitt tillägg).

Simulationer är även ett fungerande verktyg för de som har svårt att somna. Jag har tidvis varit lite besatt av att optimera min sömn för att hinna med så mycket som möjligt av annat i livet. Under mina studier i detta stötte jag bland annat på ”Franska Sömninsitutet” (Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil) och en av deras böcker. Här rekommenderar de att när man lägger sig i sängen så startar man ett grundscenario som början i en film. Sedan låter man succesivt det undermedvetna ta över handlingen i filmen och man själv blir en passiv åskådare. Och alla som somnat i soffan framför en riktig film vet hur effektiv denna metoden är.

När jag läste kursen Livets mening på Skövde Universitet kom jag i vuxen ålder i kontakt med många av de filosofier som blixtrade förbi i undervisningen under grundskoletiden.  Meningen med livet och lycka har gått starkt framåt i forskningen främst på neurologiska grunder men vissa klassiker som Stoicismen består genom årtusendena. Jag är en övertygad stoiker och mina nära vänner är hyfsat trötta på mig när jag framhåller fördelarna av att lida men för mig har det gett perspektiv på många delar av livet. Stoicismen praktiserar också många simulationer både intellektuellt och praktiskt. En väldigt kortfattad men bred sammanfattning över olika bra verktyg kan du läsa i blogginlägget 10 galet bra övningar från stoicismen av Tomas Öberg; https://tomas-oberg.se/10-galet-bra-ovningar-fran-stoicismen/. Jag tillämpar samtliga 8 (!?) övningar som nämns i artikeln.

När jag skall ut och resa och framför allt har familjen med mig så gör vi simulationer i grupp som en övning inför resan. Jag researchar lite om resan och ger dem sedan förutsättningar. Tillsammans diskuterar vi lite om hur lång resan kommer vara, hur varmt det kommer vara på platsen, händelser vi redan nu ser som spikade. Utifrån detta tar vi fram en packlista på kläder, underhållning på resan, särskild utrustning som krävs, restauranger och tider som skall kollas upp och även vilka utrymmen vi har i schemat för ytterligare aktiviteter. Detta ritar vi upp på ett stort blädderblock som sedan får sitta på köksdörren i en vecka där alla i familjen kan gå och göra egna simulationer. Sedan samlas vi igen och berättar om de förväntningar och problem som dykt upp i våra tankar. Detta är också en modell jag använder i mina projektgrupper och som jag berättar om på de ledarutbildningar som jag föreläser på, och glädjande nog blivit anlitad till ytterligare 5 weekendutbildningar i höst.

Jag rekommenderar att pröva på simulationer som en förberedelse på alla tänkbara händelser i livet. Det går både bra hemberedskap och mer flow i det vardagliga livet. Hellre förberedd än efterklok. För mig mycket god livsberedskap.

Skogsliv 19

Sedan jag utbildade mig till instruktör för Civilförsvarsförbundet och Handledare i SERE A (Överlevnad) så har jag haft en del olika kurser genom åren. De flesta under 3 dagar där vi varvat teori med praktiska moment inom överlevnad. Deltagarna har varit allt från andra instruktörer och resursgruppsmedlemmar till vanliga kontorsmänniskor men även ungdomsgrupper från scouterna.

Ett av tillfällena gjorde vi en liten film om och lade upp på YouTube som ni kan hitta med titeln Krisberedskap: Vildmark – https://www.youtube.com/watch?v=-nkhXxUKiE0

För 2019 hade vi en idé om att göra innehållet mer lättillgängligt för fler och att man skulle slippa de nätter i ett provisoriskt skydd i skogen som avskräckt en del. Då jag och Anette ”Svenssonprepper” Staaf varit med på Bushcraft-festivalen de senaste åren fick de utgöra modell för tanken. Ett stort gemensamt läger där alla får ta med sig sin egen utrustning för att klara sig och sedan ett gemensamt program med mindre kurser och föreläsningar att samlas runt.

Tanken utvecklades till att även försöka blanda olika grupper av deltagare med både överlevare, bushcraftare till preppers både med bakgrund från stan och på landet. Anders ”Svensk Prepper” Lundwall togs in i teamet och arrangemanget riktades ut mot vad som ibland lite ironiskt kallas den svenska prepperrörelsen. Anmälningarna började rulla in och det stod klart att en del barn skulle komma med. Jättekul tyckte vi och rekryterade in min dotter Alva som har ett antal år bakom sig inom scouting men också en del turer med mig i skogen. Hon skulle hålla i en del arrangemang för de yngre och vara en allmän coach för dem.

Vi i arrangörsgruppen var där i 5 dagar och redan första morgonen runt 04 så trillade de första deltagarna in. Det visade sig vara YouTubern (som min dotter skulle säga) ’Var Redo’. Förutom att föredömligt vara en aktiv del av arrangemanget med egna demonstrationer och vara en av de få som hade alla rätt på vår kunskapspoängpromenad spelade han också in del filmer. Du hittar materiel på https://www.youtube.com/watch?v=V7Ic_5wIvOM&list=PLZbSwQ9gR9cSNSBay2aa1LmFhRBNkdS1f med bland annat en intervju med mig och Anders.

Som mest var vi 25 vuxna, 13 barn och 3 hundar under helgen. Vädret var omväxlande vilket också var en otroligt bra lärofaktor. Vi hade en lång diskussion om insikter på söndagen vid sista måltiden och det fanns många bra erfarenheter och lärdomar att ta med sig från helgen för oss samtliga. Har ni inte provat att leva Skogsliv så rekommenderas det starkt för ökad livsberedskap, och ni är välkomna att följa med på Skogsliv 20 nästa år.

1 år på börsen

Nu är det 1 år sedan jag klev in på börsen efter att ha läst boken ’Bygg en förmögenhet : fixa familjens ekonomi’. Allting av en ren slump får jag erkänna. Jag var nere i centrum och skulle klippa mig och det var kö till frisören. Jag väntar in tiden genom att strosa in till Akademibokhandeln och där sitter boken och tittar på mig, och med två hemmaboende barn så lockade givetvis titeln lite extra. Boken är skriven av Joel Bladh och tar på ett pedagogiskt sätt upp varför man borde spara på börsen, att aktier inte är farligt men att man bör ha en realistisk målsättning. Själv tycker Joel att 7% ökning på ett år är en bra nivå att lägga sig på och balansera risken utifrån det. Allt lät sympatiskt och inte alls särskilt svårt och jag öppnade ett Investeringssparkonto på Avanza redan nästa dag.

Jag förde över 10 000 kr och testade att köpa och sälja under maj månad 2018. Läste på forumen, läste lite mer på nätet, kollade vad preppersfären tyckte och tänkte om aktiesparande. Det blev för mig ganska klart att det här med direktavkastning där företaget ger tillbaka en del av vinster oavsett hur aktiekursen gått var en bra risknivå för mig. Hittade en del företag som hade 4-5% i direktavkastning och hade ett bra så kallat P/E-tal och prognoser. Vissa av dem gick snart ganska bra och jag resonerade som så att när de gått upp 2-3 gånger direktavkastningen så sålde jag och investerade i nästa lovande företag. Sålde av mina fonder som jag hade på cirka 150 000 kronor (där största delen kom från en kortare utlandstjänst jag var på 2016) och köpte istället aktier för hela summan.

Fick i samband med detta ett nytt chefsjobb med bättre lön och Avanza blev ett sätt att koppla bort lite stress. Köpte och sålde lite på rasterna och vissa innehav kunde stanna i portföljen så kort som 4-5 timmar. Jag resonerade som att om jag varje vecka tog hem några tusen kronor i vinst så blev det i slutet av året en bra summa ändå. Sålde helt klart en del för tidigt och har under året lärt mig att hålla lite mer på mina köp vilket har varit mestadels positivt. Jobbar fortfarande nästan uteslutande med aktier som har direktavkastning på minst 4 procent men helst högre. Mitt nya intresse i minimalism och långa arbetsveckor resulterade att i princip alla pengar som inte gick till räkningar gick till min aktieportfölj. Det var mycket glädje under sommaren in på hösten, sedan hade vi en katastrofal vinter där börsen nästan hade fritt fall vissa dagar. Ökade dock mina innehav under december och har till viss del kunnat följa med i uppgången som varit under 2019.

Så hur gick då detta mitt första år som aktiesparare? Helt över förväntan får jag erkänna. Portföljen har ökat med 350 832 kronor där 43 678 kr är direktavkastningar, 90 964 kr är säljvinster och hela 216 190 kr är sparkvot. En mycket bra start på min resa till ekonomisk frihet. Mitt chefsjobb som var av konsultkaraktär och på 1 år går mot sitt slut och jag har tagit beslutet att inte jobba heltid i höst. Går resten av året lika bra tänker jag troligen fortsätta med det 2020.

Stort tack till Joel Bladh som inspirerade till mina första steg in i aktievärlden!

Tack även till Avanza som skapat världens enklaste app som ger bra kontroll över affärerna.

Notera att aktier fortfarande har element av stor risk. Jag har läst företagsekonomi på universitetet och jobbar i mina konsultuppdrag dagligen med budget, inköp, bokföring, löner och skatter. Läs på ordentligt och sträva efter att hela tiden lära dig mer om hur aktiemarknaden fungerar. Investera inte pengar du behöver för dina dagliga kostnader eller för investeringar på kort sikt.

Frugal living och hedonism

Inom minimalismen är det många olika podcasters som pratar om utmaningen mellan så kallat frugal living och att njuta av de frukter som vårt moderna samhälle kan erbjuda, det som ofta symboliseras av hedonism. Jag har hört ordet frugal nämnas så många gånger de senaste veckorna att jag kände att det var värt tiden att titta närmare på. Jag hittade en slags definition på sidan ettrikareliv.se som är en kollaborativ blogg med Charlie Söderberg i spetsen. I blogginlägget ” Frugal living – massor med pengar och tid över!” av Mia Ingelström skriver hon att frugality kan sammanfattas med ”att vara medveten, sparsam, försiktig eller ekonomisk i konsumtionen av förbrukningsbara resurser som livsmedel, tid eller pengar och att undvika svinn, slösaktighet eller extravagans. I beteendevetenskap har frugalitet definierats som en tendens att förvärva varor och tjänster på ett begränsat sätt och resursfull användning av redan ägda ekonomiska varor och tjänster, för att uppnå ett långsiktigt mål.” ( http://ettrikareliv.se/frugal-living-massor-med-pengar-och-tid-over/ ).

’Medveten, sparsam, försiktig och ekonomisk konsumtion’ …. Något som berör en del av kärnan för mig när det gäller min relation till minimalism. ’För att uppnå ett långsiktigt mål’ …. Sparsamhet för att hitta en förutsättning för att kunna sätta mina egna mål och leva ett proaktivt liv, i motsatsen till reaktivt liv styrt av vår konsumtion och förvärvsarbete. Mia Ingelström skriver att hon har en konflikt i sin frugalitet, hon älskar att resa. En passion vi delar jag och Mia. Jag har varit i 20 länder i 3 olika världsdelar och under 2019 är resan till ytterligare 2 länder och 1 ny världsdel redan bokad. För mig är detta min hedonism, att uppleva andra kulturer och mat och sociala kontexter. När jag är utomlands sätter jag mig i en lokal bar, dricker en regional öl och observerar livet som pågår omkring mig och försöker gissa mig till vad de pratar om i de länder jag inte kan språket. Och njuter med ett leende, hedonism.

Läs mer i blogginlägget av Mia Ingelström vilka 10 vanor hon har i sin frugalitet.

Mitt digitala liv rebooted

Efter ett år där tiden inte riktigt räckt till och jag tog beslutet att kliva av alla sociala medier närmar jag mig nu ett helt nytt kapitel i mitt liv. Det har varit en period full av erfarenheter och ett arbete där gamla kunskaper och nya har smält ihop i mitt liv och skapat något större. Mitt senaste år som chef för 78 medarbetare och min nya roll som utbildare av ledare och en fundamentalt förändrad syn på ekonomi och privatliv inspirerad av minimalismen har skapat många funderingar och reflektioner. Jag har under det senaste året läst många böcker, lyssnat på podcasts dagligen i mitt pendlande, träffat flera inspiratörer på kurser, samtalat och druckit många olika teer och framför allt jobbat nära nya bekantskaper och kurselever.

Detta har i många hänseenden kompletterat mitt tidigare arbete kring trygghet & säkerhet och hemberedskap i synnerhet och skapat en större helhet. Framför allt har jag genom ett eget ledarskapsprogram fått plattformen att utforska min egen livsmission och meningsfullhet. Jag har fått positiv feedback på den kunskap jag delat med mig till andra men har ibland känt mig något begränsad att hålla mig till separata ämnen när det för mig just är mixen av de alla som skapat den största personliga vinsten.

Jag kliver nu tillbaka in i det digitala livet under namnet ’Livsberedskap’ för att tillsammans med er dela, fundera och reflektera över detta ämne som jag inledningsvis kommer behandla som en hybrid av Hemberedskap, Trygghet & Säkerhet, Ekonomisk frihet, Självledarskap, Minimalism och dagliga funderingar
Ni hittar mig på denna blogg samt på twitter http://www.twitter.com/livsberedskap
Jag kommer även skriva på engelska på Instagram på https://www.instagram.com/lifepreparedness/
Stay tuned…